top of page

STEAM ESCO VENTURI BUHAR KAPANI

Steam ESCO Venturi Buhar Kapanı Nedir?

İlk uygulamaları nükleer deniz altlarında yaklaşık 70 yıl önce gerçekleştirilen Venturi tip buhar kapanlarımız Steam Esco tarafından Green Saver olarak sunulmaktadır.  Yüksek basınçlarda 15 yıl, orta basınçlarda ise 20 yıl garantisi olan  Green Saver - buhar kapanları kendini mümkün olan en fazla buhar kazancı sağlar. Bu değer 20%'ye kadar ulaşabilmektedir

Daha Fazla İşletme Maliyetine Neden Katlanasınız

Dünyadaki tüm buhar kapanlarının %97'si mekanik prensiplere göre çalışmaktadır ve 3-5 yıllık bir ömür beklentisi vardır. Dünya çapında 200 işleme tesisinde bulunan 250.000 mekanik buhar kapanı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu kapanların %42'sinin ya çalışmadığını ya da kısmen başarısız olduğunu buldu.

 

MEKANİK BUHAR TUTUCULARININ KULLANIMINDAKİ DEZAVANTAJLAR:

 

* Buhar kaçakları ciddi boyutlardadır

* Mekaniktirler ve hareketli parçalara sahiptirler.

* Ebatları büyüktür

* Bakım açısından yoğun emek gerektirirler.

* Yüksek yedek parça stoğu gerektirirler.

* Tesislerde genellikle birçok farklı türde mekanik tuzak bulunur.

Venturi Buhar Kapanı Nasıl Çalışır?

Steam Esco Venturi Buhar Kapanı
Venturi Buhar Kapanı

Green Saver Venturi Buhar Kapanın Avantajları

Oldukça kompaktır ve çok az yer kaplar.

20% 'ye kadar buhar tasarrufu sağlar

İçerisinde hiç bir hareketli parça yoktur

15 Yıl garantiye sahiptir 

Eski tip buhar kapanlara göre ömürleri 3-5 kat daha fazladır

Kondensi kesikli değil devamlı atar

Oldukça yüksek bir CO2 (Karbondioksit) azaltımı vardır.

Enerji verimliliği diğer tüm tiplere göre çok daha yüksektir

Bakım maliyeti neredeyse sıfırdır

Venturi Buhar Kapanı – Verimlilik

1.Kırılan buhar kapanlarınıza daima değiştirmeye bir son verin

2.Eski tip buhar kapanları her daim buhar kaçırır

3.Sürdürülebilir enerji verimliliği ve karbon emisyonunda önde olun

4. Küçük çaptaki eski tip kapanlar bile para kaybettirir

5. 8 Bar buharda kullanılan DN15 buhar kapanı bile yılda 4.400 EUR kaybettirir (Buhar maliyeti €25/ton, tüketim  8760 sa/yıl, orifis 3.18mm)

Venturi Buhar Kapanı

Venturi Buhar Kapanı – Maliyet 

Eski tip buhar kapanı ile venturi tip buhar kapanın mukayesesi

Venturi Buhar Kapanı - Daima Enerji Kazancı ve Sürekli 

Sliding Gate Kontrol Vanası diğer tüm kontrol vanalarına nazaran çok daha hızlıdır. İstenen set değerine hızlı bir şekilde  ulaşmasının yanı sıra, PID kontroldeki üst aşım diğer tip vanalara göre çok daha düşüktür. 

Düşük Karbon Salınımı

Venturi Buhar Kapanı - Karbon Salınımı

Endüstride kabul edilen bir norm olarak her bir Green Saver venturi buhar kapanı, yılda 6 ton CO2 tasarrufu sağlayacaktır. Bu temel kural, 200 adet buhar kapanı kullanan ve yıllık 2 milyon € buhar harcaması olan ortalama 10 ton/saat buhar kullanımına sahip bir tesise dayanmaktadır. EPA GHG Eşdeğerleri hesaplayıcısı kullanılarak hesaplandığında, gaz tüketiminde %10'luk bir tasarruf 1 ton/saat = 8640 ton buhar = 21.600MMBtu tasarruf sağlar. CO2 emisyon faktörü 53kg CO2/MMBtu = 1,145 ton CO2 = buhar kapanı başına 6 ton CO2'dir. 

Karbon Salınımı
bottom of page